STALINRICHTING VARKENSSECTOR

Eeftink-Rensing Stalinrichting BV.  heeft zich in grote mate toegelegd op de productie, het leveren en het plaatsen van uiteenlopende stalinrichtingen binnen de varkenssector. Nagenoeg alle onderdelen komen uit eigen werkplaats. Daarnaast werken wij met vaste leveranciers voor de voedering zoals, Mannebeck en Smits.Onze monteurs zijn dan ook alround en denken mee met de varkenshouder.
 
VOERMACHINES
VOERSTATIONS FANCOM (VOORHEEN MANNEBECK)
VOERLIGBOXEN
KRAAMHOKKEN
VLEESVARKENS EN BIGGENHOKKEN
BEERHOKKEN
ROOSTERS
HOKAFSCHEIDINGEN
AFDELINGSWANDEN
AFLEIDINGSMATERIAAL
VERWARMINGSELEMENTEN